Контактният център на Столична община с награда от конкурса „ИТ проект на годината“

Контактният център на Столична община получи специално отличие в категория „Публичен сектор“ на конкурса „ИТ проект на годината – 2014“. Грамотата бе връчена заради обществената значимост на идеята и стремежа за прозрачност на проблемите на града и отчетност при решаването им със съвместните усилия на администрацията и гражданското общество.  

Конкурсът, организиран от вестник Computerworld България се провежда за единадесета поредна година, а победителите бяха обявени на 25 февруари 2015 г. на официална церемония в столицата. В иниациативата се включиха общо 27 проекта – 13 ИТ проекта, изпълнени в корпоративния сектор и 14 – в администрацията.

В надпреварата участват компании, предприятия и институции в България, изграждащи съвременна ИТ инфраструктура и ползващи информационните технологии за автоматизация на своята дейност, както и към фирмите, реализиращи информационни решения.

Критериите за оценка включваха:

  • Обществена значимост (степен на въздействие на проекта върху граждани, бизнес и ведомства);
  • ИТ инвестиция (обем на вложени/привлечени средства, съотношение спрямо общите приходи, изчислен ROI);
  • Успешно изпълнение (реализация на поставените задачи съобразно планирания срок, ресурси и обхват на проекта);
  • Иновативност (внедрени съвременни технологии, възможност за гъвкава надстройка);
  • Ефективност (постигнати нетни ползи от внедреното решение, количествено отчитане на реализирани икономии или на повишена производителност);
  • Мултипликационен потенциал (възможност за последваща инсталация с минимални допълнителни настройки);
  • Комплексност (включва няколко фази, участници са няколко фирми/организации, използват се методи за управление на проекти, засягат се няколко сектора).

Контактният център за неспешни повиквания на Столична община се ползва от гражданите ежедневно, което е видно от публикуваната месечна статистика. На интернет страницата на Контактния център https://call.sofia.bg, всеки може да подаде сигнал за конкретен проблем бързо и лесно, а след това да получи информация за дейността на Столичната общинска администрация.