Интернет страницата на Столична община - с отличие

Интернет страницата на Столична община www.sofia.bg получи отличие за цялостно представяне като платформа, подчинена на принципите за добро управление.

Грамотата беше присъдена като резултат от пилотно изследване на електронното управление на общините в България и използване на световния Индекс за електронно управление за оценка на общинските интернет страници в България.

Изследването е част от проекта „Твоята община те очаква онл@йн“, реализиран от Институт за икономическа политика - София в сътрудничество с Института за електронно управление към Училището по публична администрация Рътгърс, Щатски университет на Ню Джърси и с подкрепата на Посолството на Съединените американски щати в София.

Методологията, която се прилага в България, е съобразена изцяло с тази на докладите за „Дигитално управление в световен мащаб“, освен това са добавени допълнителни критерии, които да отразят възможно най-пълно спецификите на българското законодателство и административна практика. Прилагането на единна методология прави отчетените резултати за интернет страниците на българските общини сравними с тези на общини от цял свят. Индексът за електронно управление цели да даде обективна оценка за състоянието на изследваните интернет страници.

Изследването на Института, насочено изцяло за България, е към интернет страниците на 27 големи общини, които са оценени в пет категории, които измерват фундаментални елементи за електронно управление:

1. Сигурност и защита на личната информация;
2. Приложимост;
3. Съдържание;
4. Предлагани услуги;
5. Гражданско участие и социална ангажираност.

Интернет страницата на Столична община е класирана на втора позиция.

Ден преди официалното връчване на плакетите, по покана на Секретаря на Столична община г-жа Ралица Стоянова, се състоя дискусия относно добрите практики на градовете, които попадат в обхвата на изследване на Института за електронно управление (Ню Джърси). На дискусията присъстваха създателите на методологията и експерти по електронно управление д-р Джеймс Мелитски от Колежа Марист (Покийпси, САЩ), д-р Арун Манохаран от Щатски университет Кент (Охайо, САЩ), както и Александра Топчиева от Института за икономическа политика в София.

София е единственият български град, който е част от изследванията на Института за електронно управление от години. Отчита се голям напредък, който има интернет сайта на общината през последните години. С въвеждането на нови електронни услуги и усъвършенстването на платформата, от която те се предлагат, интернет страницата на Столична община подобрява резултатите си в настоящите изследвания.