Грамота най-добра практика за партньорство за 2015 г.