Общинско предприятие "София – проект"


Адрес: Зона Б-19, бл. 15-16, ет. 3
Директор: инж. Росица Велкова Наумова
Телефон: 024237352, 024237999
Факс:            
Е-mail: sofiaproekt@gmail.com

Предмет и дейност:

 • Комплексна проучвателна и проектна дейност, свързана с инфраструктурата на столицата.
 • Транспортно-комуникационни системи включително мостове, естакади, тунели, противосвлачищни и брегоукрепителни съоръжения, корекции на реки и дерета в градски условия.
 • Вертикална планировка и паркоустройство към жилищно и обществено строителство.
 • Геодезическо, геоложко, хидрогеоложко и екологично обезпечаване на инженерната инфраструктура.
 • Общ устройствен план (ОУП) – инженерно-техническа инфраструктура.

Създадено с решение на Столичен общински съвет

 • Решение № 7 по Протокол № 31/28.07.1997 г.
 • Решение № 20 по Протокол № 17/30.10.2000 г.
 • Решение № 78 по Протокол № 27/27.07.2001 г.
 • Решение № 957 по Протокол № 120/11.10.2007 г.
 • Решение № 259 по Протокол № 13/29.05.2008 г.
 • Решение № 551 по Протокол № 95/28.07.2011 г.
 • Решение № 36 по Протокол № 9/09.02.2012 г.