ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА


НАДЕЖДА БОБЧЕВА

​​​​​​​Направление „Зелена система, екология и земеползване“

НАДЕЖДА БАЧЕВА

​​​​​​​Направление „Социална дейност и интеграция на хора с увреждания“

НИКОЛА БАРБУТОВ

​​​​​​​Направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“

ЯНА ГЕНОВА

​​​​​​​Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“

ВЕНЕРА МИЛОВА

Секретар на СО и ръководител на направление "Общинска администрация"