Назад

Дончо Барбалов

 

 

Дончо Барбалов

заместник-кмет
по направление “Финанси и стопанска дейност”

ВрИД заместник-кмет по направление "Столично общинско здравеопазване"

 

Дата на раждане: 1 октомври 1966 г.
Образование:  
2018 г. Медицински университет - София
Магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт
Здравен мениджър
2004 - 2006 г. City University in Seattle –Washington
Магистърска програма с финансова насоченост
Магистър по бизнес администрация, МВА
1987 - 1992 г. Технически университет София, Електротехнически факултет
Магистър инженер
Езици: Английски език – писмено и говоримо
Руски език– писмено и говоримо
 
Допълнителна квалификация:  
2017 г. Курс по "Здравен мениджмънт" в Медицински университет - София, Факултет по обществено здраве
  Обучение по системно финансово моделиране,
организирано от ЕБВР в Лондон
Обучение по сделки свързани с акционерно участие,
организирано от ЕБВР в Лондон
Обучение по ръководене на екипи,
организирано от Световна банка във Вашингтон
1998-2002 г.: Курсове по регулиране на капиталовите пазари организирани от Американската комисия по ценни книжа и фондовите борсите във Вашингтон
2002 - 2005 г. Тематични курсове, свързани с политиката в енергийният, транспортният и водният сектори, Световна банка, Вашингтон
1998 - 2002 г. Курсове по регулиране на капиталовите пазари,
Американска комисия по ценни книжа и фондовите борсите, Вашингтон
Професионален опит:  
11.2011 г. - Заместник-кмет по направление "Финанси и стопанска дейност" на Столична община
06.2006 г. - 11.2011 г. Старши банкер, Общинска инфраструктура и околна среда, Европейска Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР),
сектор Банки, международни финансови институции
01.2002 - 06.2006 г. Специалист по проекти, инфраструктура, Световна Банка, София,
Сектор Банки, международни финансови институции
02.1998 - 12.2001 г. Специалист по проекти, Американска Агенция за Международно Развитие (USAID), България
04.1993 - 07.1995 г. Търговски представител за държавният сектор, IBM България