Програма Деца и младежи в риск - проект Да изразим себе си
Изпълнение: 17.06.2015-30.04.2016 , Партньори: фондация „Асоциация Анимус; Сдружение „Разнообразни и равни“ ...