ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ

 

Следващо заседание на Съвета ще се проведе

на 26 март 2021 г., петък, от 15 ч.

през платформата Zoom.us