Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Публикувано на 7.08.2017 г.

Вносител: Евгени Крусев - заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение


Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на  Столична община (Приета с Решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г., последно изменена с Решение № 12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело № 4919/2015 г.)

Публикувано на 16.06.2017 г.

Вносител: Зафир Зарков - общински съветник, Ваня Тагарева - общински съветник, Стефан Марков - общински съветник

Доклад и проект за решение

Приложение № 9

Приложение № 10


Изменение и допълнение на Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 07.12.2015 г. 

Вносители: Милка Христова, Калоян Паргов, Борис Цветков, Владимир Данев, Ирена Анастасова, Марин Стоянов и Николай Николов - общински съветници

Доклад и проект на нормативен акт