РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2010 - 2016 ГОДИНА


През последните години са предприети действия за поетапно обновяване на парка с превозни средства, които включват:

 • модернизация на 18 броя мотриси от чешката фирма “Инекон Груп”, тип Т8М – 700 IT – финансирани от Столична община;
 • 3 броя тролейбуси /”TBS 2002 Кобра”/ – произведени от „Трамкар”;
 • 30 броя нови тролейбуси от чешката фирма Škoda Electric a.s. – закупени с изтеглен от дружеството кредит от ЕБВР през 2010 г.;
 • 15 бр. трамвайни мотриси тип Т4DM с 15 броя ремаркета тип В4 – втора употреба с широчина на междурелсието 1435 мм – закупени през 2010 г. със собствено финансиране;
 • 20 бр. трамвайни мотриси тип Т4D-С и 20 броя ремаркета тип В4D-С – втора употреба, внос от Германия за междурелсие 1009 мм, доставени през 2011 г.;
 • 20 бр. нови трамвайни мотриси марка “PESA 122 NaSF”, доставени през 2014 г.;
 • 50 бр. нови нископодови тролейбуси марка “Škoda–27 Tr Solaris Trolino” – закупени със средства по Оперативните програми “Околна среда” и “Регионално развитие – Проект за интегриран столичен градски транспорт” през 2014 г.;
 • 20 бр. употребявани трамвайни мотриси тип Т6А5 за междурелсие 1435 мм – закупени със собствени средства от дружество Столичен електротранспорт" ЕАД от гр. Прага през 2016 година. С  доставката на тези 20 трамвая или 10 композици, започна подмяната на трамваи от  линия  № 22.;
 • 5 броя нови мотриси марка “PESA 122 NaSF” – закупени със средства на Столична община през 2016 г., които вече са в експлоатация.

Новите превозни средства са оборудвани с климатици и с платформи за хора в неравностойно положение, с което се осигурява по-комфортно обслужване на пътниците.

ФОТОГАЛЕРИЯ

Назад

Обновяване на парка с превозни средства в електро- и автотранспорта


РАЗВИТИЕ НА АВТОТРАНСПОРТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2014 - 2016 ГОДИНА

 

През последните години са предприети действия за поетапно обновяване на парка с превозни средства, които включват:

 • Доставката на 126 броя автобуси MAN Lion's City G CNG – съчленени , като първите 49 са въведени в експлоатация през 2014 г., а останалите 77 – през 2015 г.
 • Доставката е за 110 броя автобуси Yutong – единични като всичките 110 броя са доставени и въведени в експлоатация през 2016 г.

Новите превозни средства са оборудвани с климатици, с което се осигурява по-комфортно обслужване на пътниците.