Назад

Въвежда се временна забрана за паркиране на пл. „Княз Александър I“

От 8:00 часа до приключване на мероприятието на 18 април се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите и автомобилите, превозващи участниците в събитието на пл. „Кн. Александър I“, без да се засягат местата в режим „служебен абонамент“.

Събитието е организирано от Конфедерация за защита правата на децата.