Назад

Организация във връзка с демонстрация на спасителни действия за оказване на първа долекарска и медицинска помощ

От 8.00 ч. до приключване на мероприятието на 31.07.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга пред Националния исторически музей.

От 10.30 ч. до 11.30 ч. на 31.07.2018 г. се забранява влизането на превозни средства по локалното пътно платно пред НИМ (с изключение на колите на масовия градски транспорт), само при необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция“.