Назад

Организация на движението за заснемане на филмова продукция

Забранява се престоят и паркирането (с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“), както следва:

От 05:00 до 13:00 часа на 03.07.2021 г. :

- на ул. „Русалка“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Проф. Джовани Горини“;

- на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ между ул. „Оборище“ и бул. „Мадрид“.

От 06:00 до 19:00 часа на 03.07.2021 г. на ул. „Добри Войников“ между бул. „Драган Цанков“ и бул. „Христо Смирненски“.

От 06:00 до 20:00 часа на 05.07.2021 г.:

- на ул. „Иглика“ между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и ул. „Капитан Андреев“;

- на ул. „Капитан Андреев“ между ул. „Иглика“ и пл. „Папа Йоан Павел II“;

- пл. „Папа Йоан Павел II“.

От 06:00 до 19:00 часа на 06.07.2021 г. на бул. „Джеймс Баучер“ между ул. „Йоан Екзарх“ и ул. „Якубица“.

От 06:00 до 20:00 часа на 16.07.2021 г. на ул. „Св. Климент Охридски“ между ул. „Шипка“ и локалното пътни платно на бул. „Цар Освободител“.

От 12:00 до 19:00 часа на 16.07.2021 г. и от 07:00 до 20:00 часа на 17.07.2021 г. на ул. „Г. Бенковски“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Иван Вазов“.

От 12:00 до 19:00 часа на 23.07.2021 г. и от 06:00 до 20:00 часа на 24.07.2021 г.:

- на ул. „Панайот Волов“ между бул. „Янко Сакъзов“ и бул. „Кн. Ал. Дондуков“;

- на ул. „Врабча“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Панайот Волов“.