Назад

Организация на движението за събитие на Посолството на САЩ

От 08.00 до 23.00 часа на 6.07.2017 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на гостите поканени на приема по:
- ул. „Козяк” между ул. „Люботрън” и бул. „Никола Вапцаров”;
- ул. „Проф. Д-р Желязко Христов” между ул. „Козяк” и бул. „Никола Вапцаров”;
- ул. „Елизиер Папо”.

От 18.00 до 23.00 часа на 6.07.2017 г. се забранява влизането на товарни моторни-превозни средства по, както следва:
- ул. „Козяк” между ул. „Люботрън” и бул. „Никола Вапцаров”;
- ул. „Проф. Д-р Желязко Христов” между ул. „Козяк” и бул. „Никола Вапцаров”;
- ул. „Елизиер Папо”.