Назад

Организация на движението за реконструкция на бул. “Христофор Колумб“, район "Слатина"

От 00.00 часа на 18.08.2018 г. до 24.00 часа на 19.08.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. “Христофор Колумб” между ул. „Поручик Неделчо Бончев“ и ул. „Продан Таракчиев”.