Назад

Организация на движението за полагане на асфалтова настилка на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучер”

Организация на движението за полагане на последен пласт асфалтова настилка на ул. „Богатица” в участъка от бул. „Арсеналски” до бул. „Джеймс Баучер”.
От 08.00 часа на 10.06.2017 г. до 24.00 часа на 12.06.2017 г. се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки, както следва:
- по ул. „Богатица” между ул. „Бяла черква” и бул. „Джеймс Баучер”;
-  по бул. „Арсеналски” между ул. „Богатица” и ул. „Попово”;
- по ул. „Кожух планина” между ул. „Богатица” и ул. „Славище”.
Да се пропуста движението на превозни средства по ул. „Димитър Хаджикоцев” и по ул. „Цветна градина”.
От 00.00 часа на 13.06.2017 г. до 24.00 часа на 15.06.2017 г. се забранява влизането на превозни средства в двете посоки, както следва:
- по ул. „Богатица” между бул „Арсеналски” /запад/ и бул. „Джеймс Баучер”;
- по ул. „Д. Хаджикоцев” между ул. „Попово” и ул. „Болград”;
- по  ул. „Кожух планина” между ул. „Богатица” и ул. „Славище”;.
- по ул „Цветна градина” между ул. „Богатица и ул. „Славище”.
От 08.00 часа до 24.00 часа на 16.06.2017 г. се забранява влизането на превозни средства през кръстовище ул. „Богатица” – ул. „Св. Троица” – ул. „Козяк” – бул. Джеймс Баучер”.
От 08.00 часа до 24.00 часа на 17.06.2017 г. по ул. „Богатица” от ул. „Бяла черква” до бул. „Арсеналски” /запад/ и по него до ул. „Попово”.