Назад

Организация на движението за изграждане на канализация по ул. "Георги Бенковски"

От  11.06.2018 г. до  01.08.2018 г. се забранява влизането на пътни превозни средства на ул. "Георги Бенковски" в участъка от бул. "Цар Освободител" до ул. "Аксаков".