Назад

Организация на движението за честване на Деня на детето

От 17.00 до 20.00 часа на 01.06.2018 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието) без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент” на ул. „Христо Белчев” между № 1 и № 3.