Заглавие Дата на публикуване
„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност, предоставен и за управление на „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД 28.03.2022
„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на активи, собственост на Дружеството 25.03.2022
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обособена част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район "Надежда", кв. "Требич", ул. “Латин Колев“ № 29, представляваща помещения (кабинет и чакалня) 24.03.2022
Район "Люлин" обявява конкурс с предмет: "Организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“ 23.03.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти на ул. “Царибродска” 18.03.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 18.03.2022
Район „Лозенец“ удължава срока за подаване на оферти с 15 (петнадесет) дни за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терен – частна общинска собственост, находящ се в кв. 209, м. „Лозенец“, за поставяне на преместваемо съоръжение за бързо хранене и търговия по индивидуален проект 16.03.2022
„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Едноетажна административна сграда“ с обща площ от 131 кв. м, намираща се в район „Илинден“, местност „Западен парк“, кв. 1, парцел I, гр. София 15.03.2022
„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на „Рекламни позиции за монтаж на дигитални РИЕ (рекламно-информационни елементи) в метростанции на Софийското метро“ 14.03.2022
МБАЛ „Княгиня Клементина – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на рекламоносители с размери до 700 х 1000 мм, до кабинети на лични лекари и педиатрични кабинети (ет. 1 и 2) на болничен комплекс МБАЛ „Княгиня Клементина – София“ ЕАД 14.03.2022