Заглавие Дата на публикуване
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за от даване под наем на имоти 26.08.2022
„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 26.08.2022
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“ – за склад 25.08.2022
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост - земеделски земи с начин на трайно ползване: ниви, находящи се на територията на район „Кремиковци“ 25.08.2022
Район „Искър“ удължава срока за подаване на офертни предложения за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на: 68. СУ – Стоматологичен кабинет – нежилищен обект, обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение (стоматологичен кабинет), находящо се в гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ – II ч., бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 122, на първия етаж в сградата на 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ 23.08.2022
Район „Красна поляна” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот - публична общинска собственост със специфично конкурсно условие - за склад, складова дейност 19.08.2022
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 19.08.2022
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, столова, сграда и павилион 19.08.2022
Район „Сердика“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на лекарски кабинети – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“ 19.08.2022
Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от недвижим имот – публична общинска собственост, разположени в сградата на 3. СУ „Проф. Марин Дринов“, ж.к. „Света Троица“ ул. „Хайдут Сидер“ № 12 19.08.2022