Заглавие Дата на публикуване
„ДКЦ XXII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети, площи за поставяне на вендинг машини и др. 14.12.2020
Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост – за извършване на търговска дейност 12.12.2020
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в кв. "Изгрев", кв. "Оборище" и др. 10.12.2020
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти в кв. "Гео Милев", кв. "Слатина" и др. 10.12.2020
"Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – Кабинет № 125 за извършване на стоматологична дейност 08.12.2020
Район "Панчарево" обявява конкурс за: „Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, находящи се в двуетажна сграда, с предназначение за здравно заведение – за поликлиника и озеленяване, с. Лозен" 07.12.2020
Район „Илинден” продължава конкурс за отдаване под наем на реална част от имот – частна общинска собственост, представляващ: "Терен за поставяне на преместваем обект – павилион по индивидуален проект, с предназначение – за търговска дейност, находящ се в район „Илинден“, ж.к. „Света Троица“ 04.12.2020
Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ обособена част от самостоятелен обект, съставляващ помещение за стоматологичен кабинет и прилежащите му идеални части, с. Железница 26.11.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци 25.11.2020
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“ 25.11.2020