Заглавие Дата на публикуване
Район "Илинден" продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищно помещение, със специфично конкурсно условие – за тиха и безвредна стопанска дейност 01.10.2019
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване на свои недвижими имоти: с площ от 64,10 кв. м в гр. София, р-н "Средец", с предназначение – за бирария, както и имот с площ от 1 850 кв. м в р-н "Връбница" – за открит паркинг 01.10.2019
Район „Надежда“ удължава срока за приемане на конкурсни документи за части от имот – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за пощенски услуги 27.09.2019
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти – публична общинска собственост, с предназначение за образование 26.09.2019
Район „Надежда“ удължава срока за приемане на документи относно конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за поставяне на 10 бр. преместваеми обекти (павилиони) 26.09.2019
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, за стоматологичен кабинет, находящ се на територията на район „Кремиковци” 25.09.2019
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 20.09.2019
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“ и в район „Студентски“ 20.09.2019
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове), находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Бъкстон“,“„Княжево" – "Звездица“, “Сребърна“ и „Драгалевци“ 20.09.2019
Район „Нови Искър” удължава срока за подаване на оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет 18.09.2019