Заглавие Дата на публикуване
Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – частна общинска собственост, с предназначение – за търговска дейност 23.08.2019
„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявявя конкурс за наемател на помещение/кабинет за медицинска/дентална/медико-дентална и други дейности, неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД 23.08.2019
Район „Илинден” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот (промишлена сграда) – за тиха и безвредна стопанска дейност 23.08.2019
Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на следния общински имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци” 23.08.2019
Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за части от поземлен имот – публична общинска собственост – 10 (десет) броя преместваеми обекти (павилиони), попадащи в улична регулация – тротоар на бул. „Рожен“ 23.08.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс: „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 57. СУ „Св. Наум Охридски” и 147. ОУ „Йордан Радичков” 22.08.2019
Район „Банкя” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на реални части от имот – публична общинска собственост, с конкурсно условие – за кафеавтомат 21.08.2019
„II МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаванe под наем на недвижими имоти за извършване на търговска дейност и за извънболнична медицинска помощ 21.08.2019
Район "Надежда" обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот – помещение в едноетажна сграда – (битов комбинат) „за магазин“, попадащ в м. „НПЗ Военна рампа-запад“ 21.08.2019
Район „Красна поляна” обявява конкурс „Столово хранене – за организиране на ученическо столово хранене в 123. СУ „Стефан Стамболов” 20.08.2019