“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения

22.02.2024

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 85,00 кв. м, находящ се в кв. "Драгалевци", ул. „Папрат“ и ул. „Карнобатски проход“, за разполагане на преместваем обект (павилион) по индивидуален проект, с конкурсно условие: за клуб

21.02.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот в Аквапарк „Комплекс „Възраждане“

16.02.2024

Район „Изгрев” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Изгрев”, представляващ терен за поставяне на преместваем обект”

15.02.2024

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 53. ОУ „Николай Хрелков“ на територията на район „Овча купел“

12.02.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

09.02.2024

"Егида – София" ЕАД открива конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

09.02.2024

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект – павилион № 32, находящ се на пазар „Ситняково“

05.02.2024

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

25.01.2024

„ДКЦ XXII – София” продължава до 13:00 ч. на 08.02.2024 г. срока за подаване на оферти за участие в обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 г. на имот, частна общинска собственост, представляващ Имот 2: Помещение „Персонал“ (Кабинет № 4), намиращо се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с предназначение: лекарски кабинет за диетолог-психолог

24.01.2024

— 10 Елементи на страница
Показване на 1 - 10 от 20 резултата.