Заглавие Дата на публикуване
Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ терен за разполагане на преместваем обект (павилион), находящ се в кв. Драгалевци 22.04.2019
„Пазари Изток“ ЕАД организира конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на жилищна сграда с търговски обекти 22.04.2019
Район Искър обявява конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собственост за организиране на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на района 22.04.2019
"ДКЦ 14-София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения: зала, кафене и кабинет № 8 17.04.2019
Район "Слатина" обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от сервизно помещение с предназначение – за тоалетна 17.04.2019
Район "Изгрев" обявява публично оповестен конкурс с предмет: "Столово хранене и бюфет 2019" 15.04.2019
Район Сердика обявява конкурс а организиране на ученическо бюфетно хранене в ПГИИ „Проф. Николай Райнов” 15.04.2019
Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 100 ОУ „Найден Геров” 15.04.2019
Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 14 СУ „Проф. д-р Асен Златаров” 15.04.2019
Район Сердика обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 29 СОУ „Кузман Шапкарев” 15.04.2019