ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 877 от 20.12.2018 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.02.2019 г.):

  • дневна тарифа – 0,77 лв./км
  • нощна тарифа – 0,88 лв./км.

На основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози с Решение № 311/12.05.2011 г. на Столичния общински съвет са определени следните максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Столична община:

  • дневна тарифа – 1,30 лв./км
  • нощна тарифа – 1,60 лв./км.

Дневната тарифа важи от 06:00 ч. до 22:00 ч., а нощната – от 22:00 ч. до 06:00 часа.

ФИРМИ С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДИСЛАВА ЕООД
АЗИМУТ ПЕТРОВ СПОРТ ЕООД
АКТИВТРАНС КЛОН СОФИЯ ООД
АМК АНТОН КОЕВ ЕТ
АНТОН МИЛЕВ ЕТ
АСИКА ООД
АУТО ДРАИВ ГРУП ООД
АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
АЛЕКС ТРАНС2011 – ЕООД
АНДРЕА 2013 – ООД
БОБИ ТРАНС  – ЕООД
БЛИТЦ ТРАЙЧО ЛУКАНОВ ЕТ
БРАДЛИ ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ ЕТ
ВЕЛИР СК ТРАНС ЕООД
ВСА ЕООД
ВИЛИТА-ПЪРВАН ТОДОРОВ-ЕТ
ВМ АУТО ЕЛИТ – ЕООД
ГЛО 97 – ЕООД
ГАЛАКТИКА 97 ЕООД
ГАРИЗИМ 868 ЕООД
ГЕЛОВ И СИЕ СД
ГЕЛСЪН АНГЕЛ ЗЛАТАНОВ ЕТ
ГИП БГ ЕООД
ГРИЙН ТАКСИ ООД
ДЕМИ ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ЕТ
ДЖИ ПИ ТРАНС БГ ЕООД
ДИДИ ДИАНА САВОВА ЕТ
ДИС СТОЯН ДОНЕВ ЕТ

ДАНИ ТРАНС 1981-ЕООД
ДЖУИНВЕСТКОМЕРС 1-СТОЯН ДЖУДЖЕВ-ЕТ
ДМ АУТО 2015 – ЕООД
ЕВРОТРАНС ПРИМ - ЕООД
ЕВРО ТАКСИ 3 ООД
ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ ЕООД
ЕДНО ЕВРО ЕООД
ЕЛ ЗЕТ ТАКСИ ООД
ЕЛИТ 54 ЕООД
ЕНЕРДЖИ ТРАНС 2007 ООД
ЖИМ КЛОН СОФИЯ ЕООД
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД
ЗАЕДНО В ЕВРОПА 1 ТАКСИ ЕООД
ЗАЛОЖНА КЪЩА МГ ЕООД
ИВАН КИРЧЕВ СЕНАТОР ЕТ
ЙЕЛОУ 333 АД
ИНЕКС ТАКСИ ООД
ИНТЕР ЙЕС ООД
ИКАР ТАКСИ – ЕООД
КОРЕКТ ТРИПС ТРАНС - ЕООД
КОМФОРТ ДРАИВ ЕООД
КОСЕ КОНСТАНТИН ДОНЕВ ЕТ
КЪТНИК 2197 БВ ЕООД
ЛЕДИС 2000 ЕООД
ЛЪКИ 7 СТАРС ЕООД
ЛАЙТ ПРОПЪРТИ – ООД
МИЛАНО 2016 – ЕООД
МВ95 ВЕСЕЛИН ВЪЛЧИНОВ ЕТ

МЕГАТАКСИ 2000 ЕООД
МТАКСИ 1050 ООД
НАИ 2012 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ
НИКОЛАЙ КОЛЕВ-НИКОЛАЙ КОЛЕВ – ЕТ
НИКОС 006 ТРАНС – ЕООД
О АДИО – ЕООД
О.К.СУПЕРПЛЮС – ЕООД
ОКЕЙ ТРАНС – ЕООД
О.К. СУПЕРТРАНС ООД
О.К. ТРАНС ЕООД
О.К.ВАСКОМ ВАСИЛ ИВАНЧЕВ ЕООД
О.К.СУПЕРСТАРС ЕООД
О.К.СУПЕРТАЙМ ЕООД
ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС ЕООД
ОК ЛИДЕР ЕООД
ОК ЕВРОТРАНС ООД
ОН-СИТИТРАНС ЕООД
ОРИОН СХ ООД
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД
ПАВЕЛ УГРИНОВ ЕТ
ПАНДА ТАКСИ ООД
ПАЦИ СПАС ШОПОВ ЕТ
ПЕТКОВ ТРАНС ТРАВЕЛ ЕООД
ПЕГАС – ЕООД
ПЛАН Б ТРЕЙД – ЕООД
РАДИО РОК ТАКСИ 67 ООД
РАДИО СВ ТАКСИ ООД

РАДИОТАКСИ ФМ ООД
РЕФЛЕКС ПЛЮС ЕООД
РОЯЛ ТАКСИ БГ ООД
САНДРЕЛИ ЕООД
СОФИЯ СИТИ ТРАНС ООД
СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ ЕООД
СУПЕР ПЛЮС ООД
СИРМАН-СТОЯН ГАГОВ-ЕТ
СИТИ ТАКСИ 7 - ЕООД
ТАКИ 2005 – ООД
ТАКСИМИ СОФИЯ – ЕООД
ТАКСИГРАМА-ЕООД
ТАКСИ-С2-ЕКСПРЕС 91280-ЕООД
ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС ЕООД
ТАКСИ ГРУП ЕООД
ТАКСИ ЕКСПРЕС ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ
ТАКСИ КОМПАНИЯ ООД
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД
ТАРЕКС ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ ЕТ
ТОЛИМАР ЕООД
ТЕДИ 1080 ТОДОР КОЛЕВ ЕТ
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ПРЕКС ДУЛСЕТ ЗЕТ ООД
УИЛОУ69 ЕООД
ХАРА-ОЛЕГ ВЕЛКОВ-ЕТ
ЮЛИАНА ЕМ-ЕМИЛ НИКОЛОВ-ЕТ
ЮГОВ ЕООД
ЯНИ ТРАНС СВЕТОСЛАВ БОЯДЖИЕВ ЕТ


Заповед СОА19-РД09-869/13.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер  СВ 2448 МК Опел Корсаот "Такси 1 експрес“ ЕООД

Заповед СОА19-РД09-864/13.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер  С2701ХК Рено Клио от „СОФИЯ СИТИ ТРАНС“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-863/13.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С2575ХМ Киа Мажентис от „Йелоу 333“ АД

Заповед СОА19-РД09-861/13.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер  СВ 6730АВ Фиат Кубо от „ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-860/13.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер  СА 0842ТК, Дачия Сандеро от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-859/13.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 7513МТ Киа Сиид, СА 7678МС Киа Черато, СА 0280ТТ Киа Сиид и СА 7679 МС Киа Черато от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-858/13.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2592КН Шкода Октавия от„Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-844/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5873КВ Киа Сиид  от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-843/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2527НР Дачия Логан  от „Петков транс травел“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-842/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 3946ХН Шкода Фабия  от „Едно евро” ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-841/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 9512КМ Киа Сеед и СВ 5719МН Киа Сеед от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-840/05.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер  СА 8180СН Дачия Сандеро от „Такси С експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-839/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 4451МТ Кия Сеед, СА 6050ТС, Кия Сеед  и СА 3701СМ, Кия Сеед от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-838/05.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер  С3 029НМ, Хюндай Соната от „О,КЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД

Заповед № СОА19-РД09-836/05.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер  СВ 6452МА КИА К5 от „Мегатакси 2000” ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-835/05.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 9162КА Шевролет Авео от „Инекс Такси” ООД

Заповед № СОА19-РД09-833/05.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5321АА Шевролет Круз от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-832/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 7093 МС, Киа Оптима и СА 4698 МР, Киа Черато от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-831/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ7467МВ, Киа Сеед; СВ0519АМ, Киа Сеед; СВ6901ВК, Киа Сеед; СВ6495ВК, Киа Сеед; СВ5495ВМ, Киа Сеед; СВ5499ВМ, Киа Сеед; СВ2744КМ, Киа Сеед; СВ2745КМ, Киа Сеед; СВ9536КМ, Киа Сеед; СВ9515КМ, Киа Сеед и СА3707ХР, Киа Сеед от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-830/05.06.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3254 НВ, Шевролет Авео  от „За едно евро“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-829/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ2437МК Киа Сиид, СВ4028МА Киа Сиид, СВ7471МВ Киа Сиид, СВ0671МВ Киа Сиид, СВ2436МК Киа Сиид, СВ2412МК Киа Сиид, СВ2402МК Киа Сиид, СВ0670МВ Киа Сиид  от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-828/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2432 МК, Киа Сиид  от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-827/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА 2039 ТВ, Шкода Фабия и СВ 6960 ТВ, Шкода Фабия  от „За едно евро“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-826/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6151 ВМ, Киа Сиид  от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-825/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СА7946ХН Киа Сиид, СВ8023КС Киа Сиид, СВ9546КМ Киа Сиид, СВ2740КМ Киа Сиид, СВ9951ММ Киа Сиид, СВ1950МР Киа Сиид, СВ7600МР Киа Сиид, СВ1654МТ Киа Сиид, СВ8425МК Киа Сиид, СВ3705ММ Киа Сиид, СВ2303МР Киа Сиид  от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-824/05.06.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8215 МР, Киа Сиид  от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-791/31.05.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0783 АА, Хюндай Елантра от „ОН СИТИТРАНС“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-789/31.05.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 0035 НМ, Киа Рио от „ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС“ АД

Заповед № СОА19-РД09-788/31.05.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА0420ХС, Фолксваген Кади от „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-786/31.05.2019 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0386 ВВ, Шкода Фабия от „ПАНДА ТАКСИ“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-784/31.05.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7893 МВ, Киа Мажентис от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-783/31.05.2019 г. за отказ за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7324 ТТ, Шевролет Лачети от „Такси-С-експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-782/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1316 МХ, Деу Нубира от „„Такси С експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-781/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 9362 МА, Фолксваген Кадди от „Толимар“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-780/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 4610 АВ, Шевролет Круз от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-779/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 9494 МР, Дачия Логан от „Такси-С-Експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-778/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С 0436 ХН, Шевролет Калос от „Такси-С-Експрес“ АД

Заповед № СОА19-РД09-777/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1953 АВ, Фолсваген Туран от „Радио СВ такси“ ООД

Заповед № СОА19-РД09-776/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8076 НМ, Киа Мажентис от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-774/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8074 НМ, Киа Мажентис от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-773/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера СВ 5811 КК, Киа К5 и СА 7875 МВ, Киа Черато от „Йелоу 333“ АД

Заповед № СОА19-РД09-771/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8320 СР, Фиат Кубо от „ОН-Сититранс“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-770/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 2369 КА, Шевролет Епика от „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-767/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5260 ТМ, Дачия Сандеро от „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-765/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 6787 КТ, Хюндай Соната от ЕТ „Хара - Олег Велков“

Заповед № СОА19-РД09-763/31.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5260 ТМ, Дачия Сандеро от „Такси Ми София“ ЕООД

Заповед № СОА19-РД09-719/17.05.2019 г. за прекратяване действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер С0820ХА Хюндай Соната от "Радио СВ такси" ООД

 
Регистър на разрешенията за таксиметрови превози
 
ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
ОКЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050