ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2022 ГОДИНА
 

С Решение № 724 от 28.10.2021 г.  на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 07.12.2021 г. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ


Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция „Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на „Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

  • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
  • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
  • посредници (e-pay)
  • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление": https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика „Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на заявленията.


I. Разрешения за таксиметров превоз

II. Регистрация за извършване на таксиметров превоз

ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 804 от 25.11.2021 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

Минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

  • дневна тарифа – 1,05 лв./км;
  • нощна тарифа – 1,21 лв./км.
     

Максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

  • дневна тарифа – 1,78 лв./км;
  • нощна тарифа – 2,19 лв./км.
ФИРМИ С ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

АДИСЛАВА ЕООД
АЗИМУТ ПЕТРОВ СПОРТ ЕООД
АКТИВТРАНС КЛОН СОФИЯ ООД
АМК АНТОН КОЕВ ЕТ
АНТОН МИЛЕВ ЕТ
АСИКА ООД
АУТО ДРАИВ ГРУП ООД
АУТОЛИДЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД
АЛЕКС ТРАНС2011 – ЕООД
АНДРЕА 2013 – ООД
БОБИ ТРАНС  – ЕООД
БЛИТЦ ТРАЙЧО ЛУКАНОВ ЕТ
БРАДЛИ ВАЛЕНТИН БОНЧЕВ ЕТ
ВЕЛИР СК ТРАНС ЕООД
ВСА ЕООД
ВИЛИТА-ПЪРВАН ТОДОРОВ-ЕТ
ВМ АУТО ЕЛИТ – ЕООД
ГЛО 97 – ЕООД
ГАЛАКТИКА 97 ЕООД
ГАРИЗИМ 868 ЕООД
ГЕЛОВ И СИЕ СД
ГЕЛСЪН АНГЕЛ ЗЛАТАНОВ ЕТ
ГИП БГ ЕООД
ГРИЙН ТАКСИ ООД
ДЕМИ ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ЕТ
ДЖИ ПИ ТРАНС БГ ЕООД
ДИДИ ДИАНА САВОВА ЕТ
ДИС СТОЯН ДОНЕВ ЕТ

ДАНИ ТРАНС 1981-ЕООД
ДЖУИНВЕСТКОМЕРС 1-СТОЯН ДЖУДЖЕВ-ЕТ
ДМ АУТО 2015 – ЕООД
ЕВРОТРАНС ПРИМ - ЕООД
ЕВРО ТАКСИ 3 ООД
ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ ЕООД
ЕДНО ЕВРО ЕООД
ЕЛ ЗЕТ ТАКСИ ООД
ЕЛИТ 54 ЕООД
ЕНЕРДЖИ ТРАНС 2007 ООД
ЖИМ КЛОН СОФИЯ ЕООД
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД
ЗАЕДНО В ЕВРОПА 1 ТАКСИ ЕООД
ЗАЛОЖНА КЪЩА МГ ЕООД
ИВАН КИРЧЕВ СЕНАТОР ЕТ
ЙЕЛОУ 333 АД
ИНЕКС ТАКСИ ООД
ИНТЕР ЙЕС ООД
ИКАР ТАКСИ – ЕООД
КОРЕКТ ТРИПС ТРАНС - ЕООД
КОМФОРТ ДРАИВ ЕООД
КОСЕ КОНСТАНТИН ДОНЕВ ЕТ
КЪТНИК 2197 БВ ЕООД
ЛЕДИС 2000 ЕООД
ЛЪКИ 7 СТАРС ЕООД
ЛАЙТ ПРОПЪРТИ – ООД
МИЛАНО 2016 – ЕООД
МВ95 ВЕСЕЛИН ВЪЛЧИНОВ ЕТ

МЕГАТАКСИ 2000 ЕООД
МТАКСИ 1050 ООД
НАИ 2012 НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЕТ
НИКОС 006 ТРАНС – ЕООД
О АДИО – ЕООД
О.К.СУПЕРПЛЮС – ЕООД
ОКЕЙ ТРАНС – ЕООД
О.К. СУПЕРТРАНС ООД
О.К. ТРАНС ЕООД
О.К.ВАСКОМ ВАСИЛ ИВАНЧЕВ ЕООД
О.К.СУПЕРСТАРС ЕООД
О.К.СУПЕРТАЙМ ЕООД
ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС ЕООД
ОК ЛИДЕР ЕООД
ОК ЕВРОТРАНС ООД
ОН-СИТИТРАНС ЕООД
ОРИОН СХ ООД
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД
ПАВЕЛ УГРИНОВ ЕТ
ПАНДА ТАКСИ ООД
ПЕТКОВ ТРАНС ТРАВЕЛ ЕООД
ПЕГАС – ЕООД
ПЛАН Б ТРЕЙД – ЕООД
РАДИО РОК ТАКСИ 67 ООД
РАДИО СВ ТАКСИ ООД
РАДИОТАКСИ ФМ ООД
РЕФЛЕКС ПЛЮС ЕООД

РОЯЛ ТАКСИ БГ ООД
САНДРЕЛИ ЕООД
СОФИЯ СИТИ ТРАНС ООД
СОФИЯ ТРАНС ТАКСИ ЕООД
СУПЕР ПЛЮС ООД
СИРМАН-СТОЯН ГАГОВ-ЕТ
СИТИ ТАКСИ 7 - ЕООД
ТАКИ 2005 – ООД
ТАКСИМИ СОФИЯ – ЕООД
ТАКСИГРАМА-ЕООД
ТАКСИ-С2-ЕКСПРЕС 91280-ЕООД
ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС ЕООД
ТАКСИ ГРУП ЕООД
ТАКСИ ЕКСПРЕС ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ
ТАКСИ КОМПАНИЯ ООД
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД
ТАРЕКС ВЛАДИМИР ФИЛИПОВ ЕТ
ТОЛИМАР ЕООД
ТЕДИ 1080 ТОДОР КОЛЕВ ЕТ
ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ПРЕКС ДУЛСЕТ ЗЕТ ООД
УИЛОУ69 ЕООД
ХАРА-ОЛЕГ ВЕЛКОВ-ЕТ
ЮЛИАНА ЕМ-ЕМИЛ НИКОЛОВ-ЕТ
ЮГОВ ЕООД
ЯНИ ТРАНС СВЕТОСЛАВ БОЯДЖИЕВ ЕТ


Заповед № СОА22-РД60-9/26.01.2022 г.  за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2803 НС, Мерцедес В 180, издадено на „РИКАРС ТАКСИ“ ООД, считано от 17.01.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-8/25.01.2022 г. за прекратяване на правата на „МИ ЕЛ МАР“ ЕООД, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз № SOF46-21003, издадено на 10.03.2021 год.

Заповед № СОА22-РД60-7/25.01.2022 г.  за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1491 КН, Тойота Корола, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 12.01.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-6/25.01.2022 г.  за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 7191 СС, Фолксваген Кадди, издадено на „ХАРА-ОЛЕГ ВЕЛКОВ“ ЕТ, считано от 10.01.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-5/25.01.2022 г.  за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6538 РК, Шевролет Круз, издадено на „ЗАЕДНО В ЕВРОПА ОК ТАКСИ“ ЕООД, считано от 10.01.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-4/18.01.2022 г.  за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 4702 ММ, Шкода Фабия, издадено на „Супер Плюс“ ООД, считано от 14.01.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-3/10.01.2022 г.  за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 5437 ХК, Фолксваген Кадди, издадено на „Окей Супертранс“ АД, считано от 05.01.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-2/10.01.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5731 НС, Опел Зафира, издадено на „Радио СВ Такси“ ООД, считано от 06.01.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-1/06.01.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 1275 НК, Киа Сиид, издадено на „ТаксиМи София“ ЕООД, считано от 01.01.2022 г.


Заповед № СОА21-РД60-206/31.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ8522ВВ, ДАЧИЯ САНДЕРО, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 01.01.2022 г.

Заповед № СОА21-РД60-205/31.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ8522ВВ, ДАЧИЯ САНДЕРО, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 22.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-204/31.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ5781РХ, Киа К5, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 22.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-203/30.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ2030МК, Опел Зафира, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 16.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-202/30.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА5437ХК, Фолксваген Кадди, издадено на „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“ АД, считано от 17.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-201/30.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ3915КР, Фолксваген Туран, издадено на „Такси-С-Експрес“ АД, считано от 21.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-200/17.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0522 АМ, Киа Сиид, издадено на „Йелоу 333“ АД, считано от 13.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-199/17.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 6581 РМ, Киа Сиид, издадено на „Едно Евро“ ЕООД, считано от 14.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-198/14.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 2826 ММ, Хюндай Елантра, издадено на „Еднo eврo“ ЕООД, считано от 10.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-197/14.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 0267 РВ, Шевролет Круз, издадено на „ТаксиМи София“ ЕООД, считано от 08.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-196/14.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 3061 НС, Дачия Лоджи, издадено на "Евро такси 3" ООД, считано от 07.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-195/14.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8649 АН, Рено Клио, издадено на „Радио СВ Такси“ ООД, считано от 07.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-194/07.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 5341 МК, Фолксваген Кадди, издадено на  „ВМ Ауто Елит“ ЕООД, считано от 02.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-193/06.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 8622 МХ, Киа Черато, издадено на  „Радио СВ Такси“ ООД, считано от 01.12.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-192/03.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СВ 8041 НА, Рено Меган Сценик, издадено на „ТаксиМи София“ ЕООД, считано от 30.11.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-191/01.12.2021 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници за лек таксиметров автомобил с регистрационен номер СА 1738 КА, Хюндай Елантра, издадено на „Окей Супертранс“ АД, считано от 26.11.2021 г.

Заповед № СОА21-РД60-190/01.12.2021 г. за прекратяване на разрешения за таксиметров превоз на пътници за леки таксиметрови автомобил с регистрационни номера: СВ 1398 МХ, Дачия Логан, издадено на „Инекс такси“ ООД, и СВ 3742 АР, Дачия Логан, издадено на „Инекс такси“ ООД, считано от 26.11.2021 г.


Регистър на разрешенията за таксиметрови превози

 
ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050