ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2023 ГОДИНА


С Решение № 804 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 11.11.2022 г. 

ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2022 ГОДИНА
 

С Решение № 724 от 28.10.2021 г.  на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 07.12.2021 г. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ


Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция „Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на „Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

 • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
 • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
 • посредници (e-pay)
 • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление": https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика „Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на заявленията.


I. Разрешения за таксиметров превоз

II. Регистрация за извършване на таксиметров превоз

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА ЕДИН КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В СИЛА ОТ 01.01.2023 ГОДИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози, с Решение № 837 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичен общински съвет, са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Столична община (в сила от 01.01.2023 г.):

 • Минимални цени за таксиметров превоз на пътници (в сила от 01.01.2023 г.):
  дневна тарифа – 1,21 лв./км;
  нощна тарифа – 1,39 лв./км;
 • Максимални цени за таксиметров превоз на пътници (в сила от 01.01.2023 г.):
  дневна тарифа – 2,05 лв./км;
  ​​​​​​​нощна тарифа – 2,51 лв./км.
МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА ЕДИН КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В СИЛА ОТ 01.01.2022 ГОДИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 804 от 25.11.2021 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

Минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

 • дневна тарифа – 1,05 лв./км;
 • нощна тарифа – 1,21 лв./км.

Максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

 • дневна тарифа – 1,78 лв./км;
 • нощна тарифа – 2,19 лв./км.
ПУБЛИЧЕН ЕДИНЕН ТАКСИМЕТРОВ РЕГИСТЪР
 

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници.

Към регистъра

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

​​

Заповед № СОА23-РД60-51/30.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 9179 СС, Киа Сеед, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 27.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-50/28.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 9231 МВ, Фиат Типо, издадено на „МП СЪЛЮШЪН“ ЕООД, считано от 23.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-48/28.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 6312 ВС, Дачия Логан, издадено на „СОФИЯ СИТИ ТРАНС“ ООД, считано от 20.03.2023 г.

​​​​​Заповед № СОА23-РД60-47/27.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 9292 ТВ, Фолксваген Кадди, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 20.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-46/27.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 7769 НВ, Дачия Сандеро, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 20.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-45/17.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1997 ВН, Шкода Фабия, издадено на „ТАКСИ 1 ЕКСПРЕС" ООД, считано от 14.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-44/15.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 9345 АВ, Киа Сиид, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 10.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-43/15.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 3017 ВР, Опел Зафира, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 10.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-42/09.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ4403АВ, Дачия Логан, издадено на „Супер Плюс“ ООД, считано от 07.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-41/09.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 1793 ТН, Шевролет Авео, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 07.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-40/09.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 3302 НВ, Хюндай Соната, издадено на „ОКЕЙ СУПЕРТРАНС“АД, считано от 07.03.2023 г.

​​Заповед № СОА23-РД60-39/09.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7955 ВК, Дачия Логан, издадено на „ИНЕКС ТАКСИ“ ООД, считано от 07.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-38/09.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 2942 КВ, Опел Мока, издадено на „ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС“ АД, считано от 28.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-37/08.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7164 ТТ, Опел Астра, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 01.03.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-36/03.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1907 КВ, Шевролет Авео, издадено на „ТАКСИ ГРУП“ ЕООД, считано от 27.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-35/02.03.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 1011 МН, Киа К5, издадено на „МЕГАТАКСИ 2000“ ЕООД, считано от 24.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-34/28.02.2023 г. за прекратяване на разрешения за таксиметров превоз на пътници с леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера № СВ 0809 АА, Киа Сеед и № СВ 5036 РВ, Киа Сиид, издадено на „ИНЕКС ТАКСИ“ ООД, считано от 23.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-33/28.02.2023 г. за прекратяване на разрешения за таксиметров превоз на пътници с леки таксиметрови автомобили с регистрационни номера № СВ 0809 АА, Киа Сеед и № СВ 4226 РК, Хюндай И20, издадени на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 23.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-32/24.02.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 6143 РР, Фиат Кубо, издадено на „ОН-СИТИТРАНС“ ЕООД, считано от 20.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-31/21.02.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 6993 РН, Киа К5, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 16.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-30/21.02.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 5770 АТ, Хюндай Соната, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 15.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-29/16.02.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СА 4633 ТА, Фиат Кубо, издадено на „БАМ 2006“ ЕООД, считано от 13.02.2023 г.

Заповед № СОА23-РД60-28/15.02.2023 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен № СВ 7465 МВ, Киа Сеед, издадено на „Йелоу 333“ АД, считано от 10.02.2023 г.

 

ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050