Назад

Покана за участие във Второ издание на Верига турнири по мини волейбол "Малки великани"2019 г. за ученици 5-6 клас / смесени отбори/, 29-30 октомври 2019 г.

 

Организирането и провеждането на Веригата ученически турнири за 5-6 клас по мини-волейбол “Малки великани” 2019 ще се проведе в зони с центрове Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Стара Загора,  с голям финал в град Разлог.

Веригата е платформа, която подкрепя местните общности, като създава условия за подрастващите и техните семейства да се забавляват и да прекарват повече време заедно.

Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по атрактивен за тях начин.        

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Писмо до кмета на Столичната община

2.Регламент за провеждане на турнирите

3.Заявка за участие

4.Програма на турнирите

5.Списък на участниците в отбора (бланка)

6.Декларация от родителя (настойника) за съгласие за участие на детето в турнирите