Разходете се из календара на събитията!

Образование, памет и бележити дати; Култура и пространства за изкуства; Екология, спорт и туризъм; Четиво и литература; Градски събития и конкурси;

Прочетете актуална информация за: общинските културни институти, чуждестранните културно-информационни центрове, театралните зали, киносалоните, музеите, галериите, включително галериите на открито, библиотеките и читалищата на територията на Столична община.

Вижте какво предстои!