Назад

Действие на екипите и взаимодействие на терен при пътнотранспортно произшествие с отделяне в атмосферата на опасни вещества

На 26.05.2016 год. на „Полигон за обучение на доброволни формирования на Столична община - район Панчарево” се проведе семинарно занятие и практическо обучение на тема “Действие  на  екипите  и  взаимодействие  на  терен при пътнотранспортно произшествие с отделяне в атмосферата на опасни вещества”. Бяха отработени въпроси
свързани с подобряване взаимодействието между силите и средствата на Столична община, част от ЕСС – СДВР и СДПБЗН, БЧК, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Агенцията за ядрено регулиране, Столична регионална здравна инспекция, Фирма „Екома” ЕООД  и аварийните екипи на „Пласментно снабдителска база "Илиянци” с операт „Лукойл България”, „Складово стопанство и пълначески завод за  газ  пропан  бутан–Кремиковци”  с  оператор    „Синергон  Петролиум”  ЕООД  и
„Петролен терминал „Илиенци”  с оператор „ОМВ–България” ООД и Столичен инспекторат.