УЧЕНИЧЕСКИ СПОРТНИ ЗАЛИ

Реконструкция на спортна зала към 72-ро ОУ „Христо Ботев”

Местонахождение: Район „Овча купел”, кв. "Суходол", ул. „Овчо поле” № 14
Описание:
През 2014 г. е въведен в експлоатация реконструиран спортен комплекс към 72-ро ОУ „Христо Ботев”, включващ физкултурен салон, зала за тенис на маса и фитнес .
Спортният комплекс е с учебно-тренировъчни функции, разполагащ с всички необходими помещения за спорт и обслужващи кабинети, съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.
В двора на 72 ОУ са изградени игрища за баскетбол, волейбол/хандбал, мини футбол и бадминтон. Изпълнена е частична вертикална планировка и озеленяване.

 


Реконструкция на спортна зала към 88-мо СОУ „Димитър Попниколов”

Местонахождение: Район „Овча купел”, ул.”Димитър Попниколов” № 7 
Описание:
През 2015 г. е въведен в експлоатация реконструиран спортен комплекс към 88-мо СОУ, включващ физкултурен салон, плувен басейн, зали за тенис на маса и фитнес.
Спортният комплекс е с учебно-тренировъчни функции, разполагащ с всички необходими помещения за спорт и обслужващи дейности съгласно изискванията на нормативната уредба.    
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.
В двора на 88-мо СОУ са изградени две игрища за баскетбол, две за волейбол, едно за футбол и един тенис на корт, изпълнена е вертикална планировка и озеленяване.


Реконструкция на басейн за спортна зала към 81-во СУ„Виктор Юго“

Местоположение:  Район „Младост", ж.к. „Младост 3“, ул. „Бъднина" № 3
Описание:
През 2013 г. е открита многофункционална спортна зала с баскетболно, волейболно и хандбално игрище, както и зала за фитнес в сградата на 81-во СУ „Виктор Юго“, след извършена реконструкция на плувния басейн.
Спортната зала разполага с всички необходими помещения и обслужващи кабинети и е оборудвана съгласно изискванията на нормативната уредба.


Нов физкултурен салон към 48-мо ОУ „Йосиф Ковачев”

Местоположение: Район „Сердика”, ул. „Клокотница“ № 21
Описание:
През 2016 г. е изграден/възстановен като паметник на културата нов корпус за физкултурен салон на 48-мо ОУ „Йосиф Ковачев”, разполагащ с всички необходими помещения и оборудване съгласно изискванията на нормативната уредба.    
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена достъпна среда.

Нов училищен спортен център към 159-то ОУ „Васил Левски“

Местоположение:  Район „Кремиковци“, кв. "Челопечене", ул. „Ангел Маджаров“ № 31
Описание:
През 2010 г. е открит Училищен спортен център към 159-то ОУ, състоящ се от многофункционална спортна зала със 160 седящи места, зала за фитнес, зала за други видове спорт и танци, модерни съблекални и санитарни възли.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора са изградени спортни площадки за футбол и волейбол.


Разширение за физкултурен салон на 98-мо НУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Местоположение:  Район „Надежда“, ул. „Махония“ № 2
Описание:
През 2016 г. е открита пристройка към училищната сграда на 98-мо НУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Пристройката се състои от два корпуса, в които са разположени физкултурния салон, обслужващи помещения и три класни стаи, отговарящи на изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на училището е изградена многофункционална спортна площадка за минифутбол, волейбол, баскетбол и др. видове спорт.

Преустройство на спортно-тренировъчен корпус към 199-то ОУ „Св. Апостол Иван Богослов”

Местоположение: Район „Подуяне", ж.к. „Левски – Г”, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев” № 30
Описание:
През 2015 г. е открит нов корпус към училищната сграда на 199-то ОУ „Св. Апостол Иван Богослов”, в който са разположени физкултурен салон, зали за гимнастика, бойни изкуства, фитнес, аеробика и тенис на маса.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност, вертикална планировка на прилежащото околно пространство и е осигурена общодостъпна среда.