19.09.2019
Организация на движението във връзка със събитие на посолството на Бразилия
От 15:00 часа до приключване на събитието на 25.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Велико Търново” ...

19.09.2019
Организация на движението във връзка със събитие на посолството на Китай
От 14:00 часа до приключване на приема на 26.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на бул. „Джеймс Баучър” ...

19.09.2019
Организация на движението във връзка с посещението на председателя на Военния комитет на НАТО
От 07:00 до 09:15 часа на 24.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

19.09.2019
Организация на движението във връзка с измиване с автоцистерна на пътното платно на "Софийски околовръстен път"
От 23:00 часа на 20.09.2019 г. до 05:00 часа на 21.09.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства ...

19.09.2019
Организация на движението за връчване на акредитивни писма на президента на Република България на 19.09.2019 г.
От 09:30 до 12:00 часа на 19.09.2019 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Леге” между ул. „Съборна” и пл. „Атанас Буров”. ...

19.09.2019
Организация на движението за събитие на Словашката република в сградата на посолството на бул. „Янко Сакъзов” № 9
До приключване на събитието на 19.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

18.09.2019
Организация на движението за събитие в посолството на Чешката република (ул. „Г. С. Раковски“ № 100) за 18.09.2019 г.
От 14:00 часа до приключване на приема на 18.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането ...

16.09.2019
Организация на движението за ремонт на тротоарите на ул. „Цанко Церковски“ в участъка от ул. „Сава Огнянов“ до бул. „Драган Цанков“
От 16.09.2019 г. до 10.10.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства ...

16.09.2019
Продължава временната организация на движение за ремонта на бул.“Искърско шосе“
До 05.10.2019 г. продължава временната организация на движението за забрана за влизането на пътни превозни средства /ППС/ по южното пътно платно на ул.„Искърско шосе“ ...

16.09.2019
Продължава временната организация на движението за ремонт на бул. „Асен Йорданов”
До 05.10.2019 г. продължава временната организация на движение ...

 

КАЛЕНДАР за тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО       

 

АРХИВ по тема РЕМОНТИ И ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕТО