Назад

Експертен съвет НАУКА ТЕХНОЛОГИИ и ИНОВАЦИИ към кмета на Столична община

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ЗА „НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ КЪМ КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА”

Назначен със заповед № СО-РД-09-01-218/20.06.14 г., изм. и доп. заповед No СО-РД-09-01-304/10.09.2014 г.

В експертния съвет за наука, технологии и иновации към кмета на Столична община вземат участие представители на научните институти на БАН и на столични университети. Съветът ще подпомага дейността на Столична община с осигуряване на експертни становища по различни проекти на общината. По този начин в управлението на София ще бъде ползван научния потенциал на страната. За проучвания, експертизи и конкретни задачи ще бъдат създадени отделни работни групи към съвета.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

- Привличане на експерти, които да подпомагат дейността по изграждане и експлоатация на най-големия инфраструктурен обект в София – Софийското метро.
- Привличане на експерти в областта на транспортната инфраструктура за разработване на нови системи за светлинно обозначаване на пешеходни пътеки.
- Привличане на експерти в областта на екологията и зелената система.

Представители на два столични университета и БАН участват и в работата по кандидатурата на София за Европейска столица на културата през 2019 г.

До момента е проведено само едно заседание на Експертния съвет за наука, технологии и иновации към кмета на Столична община.