Публичен регистър на сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост на територията на Столична община по Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012 г.

Регистърът съдържа информация за:

  • регистрационен номер на сдружението;
  • дата на регистрация;
  • наименование на сдружението;
  • имена и длъжности на членовете на управителния съвет на сдружението;
  • адрес;
  • Предмет на дейност;
  • срок, за който е учредено сдружението;
  • представителни идеални части в сдружението (в %);
  • начин на представителство.

Данните са актуални към 31.05.2019 г.