ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА

 

Защитено жилище за лица с умствени затруднения

14.11.2016

Защитено жилище за хора с психични увреждания (ж.к. "Слатина")

14.11.2016

Защитено жилище за хора с психични разстройства

14.11.2016

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост "Светлина за нас"

14.11.2016

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост "Бъдеще за нас"

14.11.2016

Защитено жилище "Васил Априлов"

14.11.2016