ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА
Назад

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост "Светлина за нас"

Адрес: гр. София, ж.к. "Хаджи Димитър", ул. "Баба Вида" № 1
Директор: Юлия Ангелова
Тел.: 02 944 70 05