ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ИЗГРАДЕНИ ПО ПРЕДПИСАНИЯ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

Разширение на ДГ № 124 „Бърборино”

Местоположение: Район „Красно село", ул. „Захари Круша" № 20

Описание:
През 2009 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 124 „Бърборино”, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
В двора на детската градина са изградени 2 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 173 „Алиса” – филиал

Местоположение: Район „Подуяне", ул. „Филип Тотю” № 24

Описание:
През 2008 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 173 – филиал „Алиса”, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 173 „Алиса” са изградени 2 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 173 „Звънче”– основна сграда

Местоположение: Район „Подуяне", ул. „Златица” № 46

Описание:
През 2007 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 173 „Звънче”.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за Енергийна ефективност и общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 173 „Звънче” са изградени 4 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

 


Разширение на ДГ № 105 „Ракета”

Местоположение: Район „Подуяне", ул. „Емануил Васкидович” № 40А

Описание:
През 2008 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 105 „Ракета”, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 105 „Ракета” са изградени 2 нови и е реновирана 1 детска площадка. Изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Разширение на ДГ № 103 „Патиланско царство”

Местоположение:  Район "Подуяне", ул. „Гинци” № 16

Описание:
През 2008 г. е открит нов модул за 2 групи към ДГ № 103 „Патиланско царство”, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 103 „Патиланско царство” са изградени 3 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

 


Нова ДГ № 190 „Щастливо детство”

Местоположение: Район "Възраждане“, ул. „Гюешево” № 78

Описание:
През 2010 г. е открит нов модул към ДГ № 190 „Щастливо детство” за 4 групи (3 градински и 1 яслена), изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 190 „Щастливо детство” са изградени 4 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 58 "Слънчево утро"

Местоположение: Район "Кремиковци",  ул. "Яне Стоянов" № 19

Описание:
През 2009 г. е открита нова детска градина № 58 "Слънчево утро" за 2 градински групи, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 58 „Слънчево утро“ са изградени 2 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 89 „Шарена дъга”

Местоположение: Район "Кремиковци“, кв. "Враждебна", ул. "27" № 3

Описание:
През 2009 г. е открита нова детска градина № 89 „Шарена дъга“ за 2 градински групи, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 89 „Шарена дъга” са изградени 2 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 164 „Зорница“

Местоположение: Район „Овча купел”, ул. „Мечево усое” № 6

Описание:
През 2010 г. е открита нова двуетажна детска градина № 164 „Зорница“ за 4 групи (3 градински и 1 яслена), изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 164 „Зорница ” са изградени 4 нови детски площадки, 2 са реновирани и са изпълнени вертикална планировка и озеленяване.


Нова ДГ № 9 „Пламъче“

Местоположение: Район „Овча купел”, ул. „Овче поле” № 16

Описание:
През 2007 г. е открита нова едноетажна детска градина № 9 „Пламъче“ за 4 градински групи, изпълнена по предписание на ПАБ – СДВР.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на ДГ № 9 „Пламъче” са изградени 4 нови детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.