ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2014 - 2020

 

Назад

Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие (Walk the Global Walk)

Цел на проекта:
Проектът е насочен към укрепване на сътрудничеството между местната власт, гражданския сектор и образователни институции в страни от и извън Европейския съюз за създаване на обща образователна рамка по глобалните цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), в частност по теми: № 11 – Устойчиви градове и общности; № 13 – Борба с климатичните промени и № 16 – Мир и справедливост.

Кратко описание:
Проектът се фокусира върху темите на Глобалното гражданско образование, предоставяйки възможности за сътрудничество и обмен на информация на учители в Европа, като въвежда модели на активно участие и лидерство в училищата и установява диалог на местно и европейско ниво. Основните проектни дейности са свързани със:

•   Разработване на интерактивен пакет за обучение на учители по три от Глобалните цели на ООН за устойчиво развитие: № 11 – Устойчиви градове и общности, № 13 – Борба с климатичните промени и № 16 – Мир и справедливост; 
•   Обучения за учители и подпомагане на училищата в изпълнение на Програма за обучение по глобалните цели на ООН за устойчиво развитие;
•   Обучения по лидерство и активно гражданство за ученици;
•  Създаване на групи от училищни лидери за повишаване осведомеността на учениците по темите на Глобалното гражданско образование;
•   Организиране на образователни инициативи и дейности за отбелязване на Европейската седмица на устойчивото развитие;
•   Провеждане на лятно училище в Кипър, Португалия и Италия за учители и ученици по проекта;
•   Интерактивна онлайн обучителна платформа на английски език, с превод на създадените по проекта образователни материали на съответните езици на участващите партньори.

Партньори:
Партньори на Столична община са представители на местната власт, научните среди и неправителствени организации от 11 европейски държави: Регион Тоскана (Италия), Регион Нормандия (Франция), Регион Истрия (Хърватска), община Стреволос (Кипър), Регион Кармартеншир (Уелс), община Дален Симру (Уелс), община Вила Франка де Шира (Португалия), община Филис (Гърция), Община Глазгоу (Великобритания), община Фуше Арез (Албания), община Букурещ (Румъния), община Мостар (Босна и Херцеговина), Университет Глазгоу (Великобритания), Оксфам (Италия), Сдружение „Кардет“ (Кипър), Международен институт за правата на човека и мира (Франция), Сдружение „Айд Глобал” (Португалия) и Сдружение „Екшън Айд Хелас” (Гърция).

Програма:
Europe Aid към Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие” на Европейската комисия.

Период на изпълнение:
януари 2018 г.  – декември 2020 г.

Публикации:
Брошура на български език
Брошура на английски език

Интернет сайт:  www.walktheglobalwalk.eu