ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА


1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:


2. Обявяване на сесия за програмно финансиране  2020 г., както следва:

Таблица за административна проверка – ПП 1 (образователни институции, районни администрации, малки населени места)

Таблица за административна проверка – ПП 2 (спортни клубове, НПО)

Таблица за оценка на ефективност на проектни предложения
 

3.  Отчети