ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ


Трето заседание на КСПМ – 29 януари 2021 г.

1. Обсъждане на Правила за работа на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община
2. Информация за Програма за София (Визия за София и План за интегрирано развитие 2021 –2027), д-р Миглена Герасимова, ОП „Софияплан“
3.   Разни: организационни въпроси
– Насрочване на следващо заседание на Съвета
 

Второ заседание на КСПМ – 18 декември 2020 г.

  • Обсъждане на Правила за работа на Консултативния съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община
  • Обсъждане на Календар за дейности и заседания на Съвета през 2021 година. Въпроси относно Програма, Стратегия и представяне на механизми на Столична община за подпомагане на младежки дейности


Първо заседание на КСПМ – 11 декември 2020 г.

  • Приветствие от кмета на София, г-жа Йорданка Фандъкова;
  • Представяне на членовете на Консултативен съвет по политиките за младежта към кмета на Столична община
  • Представяне на Програма „София – град на младите и активните“
  • Организационни въпроси (Актуализиране на Правила за работа на консултативния орган; Обсъждане на предложения за начин на работа; Обсъждане на Календар за дейности и заседания)