ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

Изменения и допълнения с Решение № 440 (приета с Решение №332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г. на Столичния общински съвет, последно изменена с Решение №12473 от 23.11.2015 г. на ВАС по адм. дело №4919/2015 г.) в Наредба за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО), във връзка с Решение № 9045 от 24.07.2015 г. на ВАС

Паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община се извършва само на разрешените места, намиращи се в обхвата на зоните за почасово платено паркиране, определени и сигнализирани с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране.

Режим на почасово платено паркиране се въвежда на улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, съобразно схеми за местоположението и обхвата, приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община съгласно предоставените му по закон правомощия.

Режим за почасово платено паркиране се въвежда за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони:

1. "СИНЯ ЗОНА"

    Обхват:

- Оградена от булевардите "Христо Ботев", бул. "Тодор Александров", бул. "Княз Ал. Дондуков", бул. "Васил Левски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев"

- По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “СИНЯ ЗОНА“.

    Максимална продължителност на паркиране до 2 (два) часа.
    Валидна:

- Работни дни в часовия диапазон от 08:30 до 19:30 часа

- Събота – в часовия диапазон от 08:30 до 18:Л00 часа.

2. "ЗЕЛЕНА ЗОНА"

    Обхват:

- Зоната извън описаните граници на "СИНЯ ЗОНА", оградена от булевардите и улиците – бул. "Княгиня Мария-Луиза", ул. "Белоградчик", ул. "Веслец", ул. "Клокотница", ул. "Будапеща", ул. "Козлодуй", ул. "Константин Стоилов", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "Проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Мизия", ул. "Хан Омуртаг", бул. "Михай Еминеску", бул. "Цариградско шосе", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Драган Цанков", ул. "Митрополит Кирил Видински", ул. "Йосиф Петров", бул. "Джеймс Баучър", ул. "Богатица", ул. "Славище", бул. "Арсеналски", бул. "Черни връх", бул. "България", бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов", ул. "Хан Пресиян", ул. "Здраве", бул. "Пенчо Славейков", бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев", ул. "Опълченска";

- По граничните булеварди, посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране "ЗЕЛЕНА ЗОНА".

Улици и булеварди извън описаните граници на "Зелена зона" с въведен режим на почасово платено паркиране "Зелена зона":

бул. "Витоша" (от бул. "Пенчо Славейков" до ул. "Бяла черква"), бул. "Мадрид" (от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до бул. "Ситняково"), ул. "Св. Георги Софийски" (от ул. "Константин Иречек" до бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов").

    Максимална продължителност на паркиране до 4 (четири) часа.
    Валидна:

- Работни дни в часовия диапазон от 08:30 до 19:30 часа.

За повече информация относно паркирането на територията на Столична община: сайта на Центъра за градска мобилност.