Назад

Възстановяване, подмяна и ремонт на ограничителни системи за пътни превозни средства и парапети на мостови съоръжения в границите на Столична община

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Възстановяване, подмяна и ремонт на ограничителни системи за пътни превозни средства и парапети на мостови съоръжения в границите на Столична община".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-67/08.04.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 07.05.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 14.05.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

  • Решение СО-РД-09-03-67/08.04.2013 г. и Обявление за обществена поръчка;
  • Документация с указания за участие в обществената поръчка и образци.

***
Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2

***

Публикувано на 14.05.2013 г.

На основание чл.68, ал.2 от Закона за обществени поръчки Ви уведомяваме ,че отварянето на офертите на участниците в процедурата ще се проведе на 15.05.2013 г. от 09:00 ч., ул. „Париж” № 3, ет.1, зала 109.

***

Публикувано на 20.06.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, ще се състои на 24.06.2013 г. от 11:00 ч. на ул. „Париж” № 3 – Заседателна зала.