Назад

Ремонт на покрив на сградата на Столична община, на ул. "Московска" №33 - ниско тяло

12.2.2013 г. Столична община, ул. "Московска" №33, на основание чл.14, ал.5, т.1 от ЗОП, набира оферти за избор на изпълнител за: "Ремонт на покрив на сградата на Столична община, на ул. "Московска" №33 - ниско тяло".

Съобщение