Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Организиране на IV-ти форум по проект Aqua-add в периода 23-26 април, 2013 г.”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: “Организиране на IV-ти форум по проект Aqua-add в периода 23-26 април, 2013 г.”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9013065, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол №СО-РД-09-02-59/1/22.03.2013 г. е утвърдено класирането на участниците в настоящата поръчка както следва:

Участник
1. „Прима” АД
2. „Ка Ел Офис” ООД
3. „Трегер” ООД