Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Копиране и подвързване на документации за участие в процедури по ЗОП, Закона за концесиите и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Копиране и подвързване на документации за участие в процедури по ЗОП, Закона за концесиите и Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси”

Поканата е публикувана на сайта на Агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код (ID) 9011172, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

Столична община обявява класирането на участниците, подали оферти за обществената поръчка, както следва:

Участник Оценка
1. „ОФИС ЕКСПРЕС” ЕООД 68,43 точки
2. „ТИМЕКС-БГ” ООД 62,67 точки
3. „КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА” 51,48 точки
4. „РОЕЛ-98” ООД 37,13 точки
5. ЕТ „ИРИС-ЦВЕТАНА ГАЛЕВА” 35,71 точки
6. „ДАЙРЕКТ СЪРВИСИЗ” ООД 25,50 точки
7. „КОПИКОМ БЪЛГАРИЯ” ООД 15,83 точки
8. „МЕГАЛАН” ООД 12,09 точки