Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в следните заведения за социални услуги”: I. Дом за стари хора в кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 29 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр. 2. Асансьор пътнически, 6 спирки – 4 бр. II. Дом за възрастни с деменция в кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис III” № 202 1. Асансьор товаропътнически, проходен, 3 спирки – 1бр. III. Дом за стари хора в Зона Б-5, бл. 4 1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1 бр. 2. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1 бр. IV. СОДЦСИИ, ул. „Слатинска” № 26-28 1. Асансьор пътнически, 3 спирки – 2 бр. V. Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Подгумер 1. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1 бр. VІ. Дом за слепи лица, ул. „Балша” № 23 1. Асансьор пътнически, 2 спирки – 1 бр."

Столична община обявява конкурс за „Абонаментно сервизно поддържане на асансьорите в следните заведения за социални услуги:

I. Дом за стари хора в кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 29

1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1бр.
2. Асансьор пътнически, 6 спирки – 4 бр.

II. Дом за възрастни с деменция в кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис III” № 202

1. Асансьор товаропътнически, проходен, 3 спирки – 1бр.

III. Дом за стари хора в Зона Б-5, бл. 4

1. Асансьор товаропътнически, 6 спирки – 1 бр.
2. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1 бр.

IV. СОДЦСИИ, ул. „Слатинска” № 26-28

1. Асансьор пътнически, 3 спирки – 2 бр.

V. Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Подгумер

1. Асансьор кухненски, 2 спирки – 1 бр.

VІ. Дом за слепи лица, ул. „Балша” № 23

1. Асансьор пътнически, 2 спирки – 1 бр.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет-адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9016066,

ПУБЛИЧНА ПОКАНА.

Допълнителни документи: