Назад

Поддържане на градини, зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Столична община за 2013-2016 г. по обособени позиции

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддържане на градини, зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Столична община за 2013-2016 г. по обособени позиции”.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 15.02.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 25.02.2013 г. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Решение за промяна

***

Отговори на въпроси - СО-2600-862/11.02.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1005/18.02.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1140/22.02.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1140-[1]/25.02.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1140-[2]/27.02.2013 г.

***
Решение за промяна - СО-РД-09-03-38/25.02.2013 г.

***

Публикувано на 13.5.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура (Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-18/01.02.2013г. и вписана в Регистъра на ОП с № 00087-2013-0011), ще се състои на 15.05.2013 г. от 10:00 ч. на ул. „Московска” №33, ет.1, официална зала.