Обратно Изграждане на видеонаблюдение и оптични трасета по следните обособени позиции: Обособена позиция 1. Изграждане на локална система в район “Нови Искър” Обособена позиция 2. Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе”. Обособена позиция 3. Изграждане на локална система в район в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на...

Столична община откри открита процедура /опростени правила/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на видеонаблюдение и оптични трасета по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1. Изграждане на локална система в район “Нови Искър”;
  • Обособена позиция 2. Изграждане на локална система на 14 бр. обекти - пешеходни подлези по бул.”Ботевградско шосе”;
  • Обособена позиция 3. Изграждане на локална система в район в Зоопарк София, с локален център за видеоконтрол в помещението на охраната на главния вход;
  • Обособена позиция 4. Изграждане на оптични кабелни трасета: по бул. “Княгиня Мария Луиза” от подлеза при 05-та МБАЛ до подлеза при площад “Света Неделя” по бул.“Ботевградско шосе”.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-132/ 27.06.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 ч. на 15.07.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 22.07.2013 г., 17:00 ч.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Въпроси и отговори 1
Въпроси и отговори 2

Въпроси и отговори 3

***

Публикувано на12.8.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще се състои на 14.08.2013 г. от 11:00 ч. в Зала № 109, ет.1 на ул. „Париж” № 3.