Обратно Доставка по обособени позиции: 1. Плодове и зеленчуци, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София. 2. Сочен фураж (цвекло, тиквички, тикви), необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София. 3. Продукти от бакалски тип, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София.

Столична община набира оферти относно избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка по обособени позиции:

1. Плодове и зеленчуци, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София;

2. Сочен фураж (цвекло, тиквички, тикви), необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София;

3. Продукти от бакалски тип, необходими за изхранване на животните в Зоологическа градина - София".

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 25.7.2013 г.

Отварянето на „Ценовите предложения” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 30.07.2013 г. от 10:00 ч. на ул. „Париж” № 3.