Назад

Доставка на хранителни продукти за домове за деца на територията на СО по обособени позиции: 1. Дом за деца „П.Р. Славейков” 2. Дом за деца „Свети Иван Рилски” 3.Дом за деца кв. „Драгалевци”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за домове за деца на територията на СО по обособени позиции:

1. Дом за деца „П .Р. Славейков”;

2. Дом за деца „Свети Иван Рилски”;

3.Дом за деца кв. „Драгалевци”.

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-32/13.02.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 01.03.2013 г., 12:00 часа.

Срок за подаване на оферти: 11.03.2013г. 17:00 часа.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33. На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 11.3.2013 г.

На основание чл. 68, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на офертите на участниците в процедурата ще се проведе на 14.03.2013 г. от 11:00 часа на ул. „Париж” №3.

***

Публикувано на 29.3.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще се състои на 02.04.2013 г. от 09:00 часа на ул. Париж № 3.