Назад

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за екстракорпорална литотрипсия за „Първа МБАЛ – София” ЕАД

Столична община, ул."Московска" No 33, откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система за екстракорпорална литотрипсия за „Първа МБАЛ – София” ЕАД”.

Код по КОП 33100000

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на Документацията за участие: 12:00 часа на 22.03.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 01.04.2013 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

За допълнителна информация: тел: 02 9377345 – Диана Цекова.

***

Отговори на въпроси