Назад

Доставка чрез наем на лек автомобил за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България

Столична община, Московска №33 набира оферта за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез наем на лек автомобил за нуждите на Областен информационен център (ОИЦ) София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България”.

Съобщение

Приложения: